Kiralama Sözleşmesi

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Araç Kira Sözleşmesi

ARAÇ SAHİBİNİN

Adı Soyadı                             :

TC Kimlik Numarası               :

Adres                                      :

KİRACININ

Adı ve Soyadı                         :

TC Kimlik Numarası               :

Makine ve Teçhizatın Özellikleri:

1.    Yukarıda kayıtları yazılı araç/araçların sahibi ... TC nolu… gerçek kişisi ile … yıl geçerli olmak üzere kira sözleşmesi akdolunmuştur.

2.    Kira bedeli aylık toplam … TL'dır. Bir aylık kira tutarı her ayın sonunda kiracı tarafından taşıt sahibine ödenecektir. (veya Taşıt kira bedeli, hakedişlerin kiracıya ödenmesine müteakip en geç .. gün içerisinde ödenecektir.)

3.    Kiralanan taşıtın, Akaryakıt, Bakım-Onarım, lastik giderleri, park, garaj giderleri, taşıtın vergisi, resim, harçları, şoför ve yardımcılarının maaşları kiracı tarafından karşılanacaktır.

4.    Taşınacak emtianın sigorta giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

5.    İşbu sözleşme tarafların karşılıklı kabulü ile feshedilebilir. Taraflardan birinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde diğer taraf lehine tek taraflı olarak da fesih hakkı doğar.

6.    İhtilaf halinde … Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu her iki taraf da kabul, beyan ve ikrar eder. .../.../...

ARAÇ SAHİBİ                                                                                                    KİRACI                                                                                

Ad Soyad – İmza                                                                                             Ad Soyad İmza

Whatsapp Telefon